Naložbo financira Evropska unija – Next generation EU

Naziv projekta: »Nakup najsodobnejše, energetsko in snovno varčne tehnološke opreme za proizvodnjo novlh produktov v podjetju MIPOT d.o.o.«

Namen projekta je širitev zmogljivosti družbe, s katero bo podjetje lažje dosegalo lasten razvoj in proizvodnjo novih produktov. Cilj investicije je digitalizacija in optimizacija proizvodnje, ki bo prispevala k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočila večjo produktivnost, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost podjetja.

Z investicijo in ob pomoči nepovratnih sredstev po podjetje povečalo število zaposlenih, povečalo čiste prihodke od prodaje ter čisti dobiček in povečalo dodano vrednost na zaposlenega predvidoma za več kot 30 % v letu 2025 glede na izhodiščno vrednost v letu 2021.

Projekt je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 56.862,99 EUR.

Datum pričetka projekta je 6.5.2022 in datum zaključka projekta je 31.12.2023.

Naložbo financira »Evropska unija – Next generation EU«.